დამსაქმებელთა გამოკითხვა

წინამდებარე გამოკითხვის მიზანია დაადგინოს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და გაითვალისწინოს ისინი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების დროს. თქვენი გულწრფელი პასუხები მნიშვნელოვან დახმარებას გაგვიწევს მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებასა და შრომის ბაზრისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებაში. წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის!

პატივისცემით, ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


მიუთითეთ საგანმანათლებლო პროგრამა აგრარული ტექნოლოგიები - სამაგისტრო პროგრამააგროინჟინერიააგრონომიაარქეოლოგია - სადოქტორო პროგრამაარქიტექტურააღმოსავლეთმცოდნეობაბიზნესის ადმინისტრირება - სამაგისტრო პროგრამაბიოლოგიაგანათლება - სადოქტორო პროგრამაგანათლების ადმინისტრირება - სამაგისტრო პროგრამაგეოგრაფიაგერმანული ფილოლოგიადაწყებითი განათლებაევროპისმცოდნეობაეკოლოგიაეკონომიკაეკონომიკა - სადოქტორო პროგრამათარგმანმცოდნეობათურქეთისმცოდნეობათურქული ფილოლოგიაინგლისური ფილოლოგიაისტორიაისტორია - სადოქტორო პროგრამაკომპიუტერული მეცნიერებებიმათემატიკამარკეტინგიმედიცინამენეჯმენტიმშენებლობარუსული ფილოლოგიასაბუღალტრო და საგადასახადო საქმესაერთაშორისო ურთიერთობებისამთო და გეოინჟინერიასასურსათო ტექნოლოგიებისატყეო საქმესტომატოლოგიატელეკომუნიკაციატრანსპორტიტურიზმიფარმაციაფიზიკაფილოსოფიაფინანსებიფინანსები და საბანკო საქმე - სამაგისტრო პროგრამაფინანსური მათემატიკაფრანგული ფილოლოგიაფსიქოლოგიაქართული ფილოლოგიაქიმიაშავიზღვისპირეთისა და კავკასიის არქეოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა